Wikipedia – Goed of fout? Deel I

Ik wil al een tijdje bloggen over Wikipedia. Wikipedia is een leuk initiatief en vaak ook nuttig om bepaalde informatie te zoeken. Maar je moet goed uitkijken wanneer je welke informatie gebruikt. Vaak staan er toch (foute) interpretaties of meningen in.

Een van de duidelijkste voorbeelden van foutief Wikipedia gebruik, vind ik wel de Slotbeschouwing van Manon van der Garde, eind 2007. Zij is de voorzitster van de Amsterdamse PvdA fractie en gebruikt een Wikipedia citaat om aan te geven dat het goed gaat met Amsterdam.

Om precies te zijn schrijft ze:

“Ik begin met een citaat:
Aan het einde van de 20e eeuw (…) kwam Amsterdam in een nieuwe periode van bloei: centrum van tolerantie en emancipatie, van nieuwe media en kenniseconomie, van diversiteit (cultureel, economisch, etnisch). Einde citaat.
Dit komt uit de gratis encyclopedie Wikipedia.
Die stad waar de Wikipedia het over heeft, dat is dus ons hedendaags Amsterdam: Een stad in een periode van bloei. Centrum van emancipatie, tolerantie en diversiteit. 171 nationaliteiten en 75% van deze Amsterdammers voelt zich verbonden met Amsterdam. ”

En bijna op het einde:

“Het is natuurlijk moeilijk om kritiek te geven als het goed gaat en als er in de Wikipedia-encyclopedie wordt gesproken van een periode van bloei. Dat PvdA en GL zijn zeer tevreden met deze begroting. Het is onze visie op een solidair en gezond Amsterdam.”

Wat gebeurt er daar? Wordt Wikipedia gebruikt om aan te geven dat het goed gaat met de stad, dat deze een periode van bloei kent? Dat is natuurlijk al vaag, kan je voor dat soort zaken Wikipedia gebruiken als bron?

Maar waar blijken die teksten dan vandaan te komen? Wie heeft ze geschreven?

Daar kom je, na wat saai klikwerk, wel snel achter via de bewerkingsgeschiedenis van Wikipedia. Deze teksten blijken door de gebruiker “Michvlis” op 28 maart 2004 om 01:56 toegevoegd te zijn.

De pagina op Wikipedia van de gebruiker Michvlis verwijst naar ene Michael van der Vlis. Michael van de Vlis is volgens dezelfde Wikipedia een PvdA bestuurder van de Amsterdamse Regio.

Oftewel: De ene PvdA’er haalt (onbewust hoop en denk ik) de andere PvdA’er aan om aan te geven dat het goed gaat met Amsterdam, impliciet dat het beleid succesvol is.

Hier is natuurlijk sprake van een verkeerd Wikipedia gebruik. Normaal gesproken zou je dit soort stellingen afwegen tegen de bron e.d. Dat wordt hier ook gedaan, namelijk dat het uit Wikipedia komt. Er wordt duidelijk niet gekeken waar de stelling echt vandaan komt, namelijk van een collega PvdA’er.

Wikipedia kan nou eenmaal door iedereen en alles gevuld worden. Daar dien je zeker rekening mee te houden, en al helemaal als je het als ondersteuning voor een politieke toespraak wilt gebruiken. Juist in politiek zitten natuurlijk veel interpretatie en meningen. Het is dan nogal vreemd om naar een “onafhankelijke” bron te verwijzen, terwijl je in feite gewoon naar een collega verwijst.

Vervang in de toespraak Wikipedia in Michael van der Vlis en je krijgt dit:

“Ik begin met een citaat:
Aan het einde van de 20e eeuw (…) kwam Amsterdam in een nieuwe periode van bloei: centrum van tolerantie en emancipatie, van nieuwe media en kenniseconomie, van diversiteit (cultureel, economisch, etnisch). Einde citaat.
Dit komt van Michael van der Vlis.

Die stad waar Michael van der Vlis het over heeft, dat is dus ons hedendaags Amsterdam: Een stad in een periode van bloei. Centrum van emancipatie, tolerantie en diversiteit. 171 nationaliteiten en 75% van deze Amsterdammers voelt zich verbonden met Amsterdam.

en:

“Het is natuurlijk moeilijk om kritiek te geven als het goed gaat en als er door Michael van de Vlis wordt gesproken van een periode van bloei. Dat PvdA en GL zijn zeer tevreden met deze begroting. Het is onze visie op een solidair en gezond Amsterdam.”

Dat is in feite wat er gezegd wordt. Als dat zo is, moet Michael van der Vlis wel een zeer gerespecteerd en hooggeacht persoon zijn :) In werkelijkheid wordt de tekst na het vervangen van “Wikipedia” door “Michael van der Vlis” natuurlijk zeer dubieus en zou nooit zo gebruikt kunnen zijn. Maar toch, dat is feitelijk wat Manon van der Garde zonder het door te hebben zegt.

Daarom: Bezint eer ge aan Wikipedia begint!

Leave a Reply